Krypta w Bazylice p.w. św. Jana Chrzciciela

Bazylika
 

Bazylika p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela jest jednym z najbardziej wartościowych obiektów Pomorza i jednocześnie najważniejszym zabytkiem chojnickim. Zbudowana została w XIV wieku, na miejscu dawnego kościoła drewnianego.

Monumentalny, trzynawowy kościół (dł. 46,2 m , szer. 19,6 m , wys. 14,6 m ), wybudowano w latach 1340 - 1360 z czerwonej cegły, na podmurówce z głazów granitowych, w stylu gotyku nadwiślańskiego (pomorskiego).

W krypcie kościoła znaleźli spoczynek m.in. wybitny, znany przede wszystkim w Europie, malarz Herman Han (zm. 1628) i również znakomity, choć mniej sławny artysta Franciszek Haeflich (zm.1756).

Wybitny malarz Herman Han urodził się w 1574 roku w Nysie. Po zakończonej nauce w nyskim warsztacie ojca i wędrówkach artystycznych osiedlił się w 1599 r. w Gdańsku. Zmarł w Chojnicach na przełomie lat 1627 i 1628. Miał wielu uczniów i naśladowców. Pozostawił bogatą spuściznę artystyczną.

 

"Moim marzeniem jest, żeby krypty, które mamy, udostępnić zwiedzającym. Mało tego, według wszystkich gwiazd na niebie i zapisków historycznych mamy w podziemiach grób malarza Hermana Hana . Gdybyśmy do niego dotarli, byłaby to wielka promocja miasta."

- Ks. Dawidowski

 W lewej nawie kościoła znajduje się odkryta już krypta, do której wiedzie korytarz zakończony wejściem w posadzce kościoła (patrz zdjęcie - wejście, korytarz oraz krypta wyróżniona została na zdjęciu czerwoną obwiednią) .

Wiele ustnych przekazów wskazywało na istnienie większej ilości krypt w kościele. Stanowi to uzasadnioną przesłankę dla przypuszczeń Ks. Dawidowskiego, że podobna krypta mogła istnieć również w prawej nawie kościoła.

 

 

 
Wyniki badań
 

Badaniami objęto wszystkie dostępne fragmenty posadzki.

Jako najbardziej prawdopodobną lokalizację krypty przyjęto prawą nawę kościoła. Do badań dołączono również nawę główną i prezbiterium.

Efektem profilowania georadarowego jest prezentowany poniżej wynik. Pod prezbiterium oraz nawą główna nie stwierdzono istnienia krypt. Poza anomaliami, których rozkład w przestrzeni oraz amplituda wykluczają istnienie pustej krypty, nie ma tam nic co odpowiadałoby celowi badań.

Profile z prawej nawy zawierają jednak bardzo wyraźne sygnały, świadczące o odkryciu "bliźniaczej" krypty po drugiej stronie kościoła. Miejsce to oznaczone jest żółtym prostokątem na planie poniżej.

 

Oprócz profilowań georadarowych zastosowano równierz metodę tomografii elektrooporowej. Do badania uzyto czterech sekcji - w sumie 32 elektrod umieszczonych w odstępie 0,5m. Wynik ERT potwierdza poprzednie badania georadarowe. Obok prezentowany wynik profilowania.

 

 

 

Plan rozkładu anomalii - lokalizacja krypty
 

wynik badań georadarem - odkrycie krypty