Peru - georadarowe badania archeologiczne

Lokalizacja: teren przylegający do kompleksu Pachacamac w Limie (Peru).
Cel badań: stwierdzenie przeznaczenia terenu pomiędzy kompleksem a murem oddalonym o kilkaset metrów
 

teren badań georadarowych

Teren prac na Pachacamac
Prof. Makowski przedstawia nam miejsce naszych przyszłych zmagań

Badania wstępne
 

Przed rozpoczęciem badań wykonano testy trzema rodzajami anten (dipolowa 150 MHz, ekranowana 500 MHz i horn 750 MHz) w celu wybrania optymalnego sygnału.

Ze względu na ograniczony czas misji i stosunkowo duży areał, postanowiono przeprowadzić badania wstępne. Na podstawie testów wybrano do tego celu antenę ekranowaną 500 MHz.

Profile badania wstępnego prowadzone były wzdłuż 10-ciu linii głównych. Badanie to umożliwiło wydzielenie miejsc o większym natężeniu anomalii co było równoznaczne z podniesieniem trafności badań georadarowych.

Obszary A1 i A2 wyznaczone zostały w celu ustalenia istnienia innej drogi niż widocznej na zdjęciu i nie były objęte badaniem wstępnym.Wyniki wstępnych prac wykazały, iż nie ma konieczności profilowania do głębokości większej niż maksymalnie 2m, dlatego badania szczegółowe przeprowadzono przy użyciu anteny 750 MHz. Do wyboru tej anteny skłaniał również fakt występowania dużej ilości małych i średniej wielkości kamieni, które przeszkadzałyby standardowej antenie. Dzięki antenie typu horn (pracującej z pewnej odległości od ziemi) o częstotliwości 750 MHz zyskano na rozdzielczości pionowej oraz na czasie, który zmarnowanoby na usuwania kamieni.

Badania szczegółowe prowadzono na wydzielonych, w poprzednim etapie, obszarach, charakteryzujących się dużą ilością anomalii.

Istnienie pozostałości fundamentów wykazano na wszystkich badanych obszarach.

 

 

Obok wyniki z obszaru A. Obszar ten został dodany w ostatniej fazie badania szczegółowego, w celu sprawdzenia czy przebiegała tamtędy inna droga niż obecnie. Na wynikach widać współczesną drogę gruntową (widoczną również na zdjęciu lotniczym) oraz liczne grupy anomalii układające się w linie.

 

 

Obszar B składa się z trzech badań B1, B2 i B3. Obszar B3 wyróżniał się pozostałościami fundamentów widocznymi z powierzchni.

Badania georadarowe wykazały liczne i bardzo dobrze widoczne pozostałości fundamentów w pozostałych obszarach B1 i B2.

Obszar B3 również zawiera pozostałości fundamentów.

 

Wyniki z obszaru C ukazują grupy delikatnych anomalii (środkowa część badanego obszaru) usytuowanych zgodnie z linią zabudowy.