Peru - georadarowe badania archeologiczne

 

Profile badania wstępnego prowadzone były wzdłuż 10-ciu linii głównych oraz wzdłuż poprzecznych linni poprowadzonych po markach ustawionych co 25m. Badanie to umożliwiło wydzielenie miejsc o większym natężeniu anomalii co było równoznaczne z podniesieniem trafności badań georadarowych. Miejsca te zostały oznaczone nazwami roboczymi A,B,C.

 

 

wstępne badania geofizyczne