Pustka

Tomografia elektrooporowa - tunel

Przykład zastosowania tomografii elektrooporowej w poszukiwaniu pustek. Profil o długości 297 m z rozstawem 1.5m.

Anomalia w setnym metrze profilu na głebokości ok. 46m charakteryzuje się bardzo wysoką opornością.

Wartość >30.000 Ohm.m wskazuje na pustkę. Pozostałe obszary wysokooporowe przedstawiają pęknięcia i rozluźnienia.