Archeologia

- lokalizacja dawnych cmentarzysk, palenisk, krypt;
- ustalanie geometrii starej zabudowy;
- inspekcja murów i ścian;
- ustalanie przebiegu podziemnych korytarzy;
 

Użycie georadaru pozwala na szybkie i bardzo dokładne badania archeologiczne. Dzięki zastosowaniu technologii trójwymiarowej można tworzyć tzw. cięcia czasowe (ang. time-slices) czyli przekroje poziome z dowolnych głębokości.

Georadar jest bardzo czułą aparaturą – wykorzystującą zjawisko odbicia impulsów na granicach fizycznych różniących się wartościami stałej dielektrycznej i przewodności elektrycznej. Im kontrast między prędkością rozchodzenia się fali w obiekcie a prędkością rozchodzenia się fali w otaczającym ośrodku jest większy, tym wyraźniejszy odczyt otrzymamy. Możliwym jest więc znalezienie w ziemi nie tylko obiektów metalowych, ale i drewnianych, kamiennych czy glinianych.

Poniższe przykłady ilustrują niektóre z zastosowań georadaru w archeologii.

 

Lokalizacja pozostałości po ratuszu na rynku w Pucku . Wyniki poszukiwań ratusza.

 

 

Nowe odkrycie w Bazylice chojnickiej. Wyniki poszukiwań krypty.

 

 

Wyniki poszukiwań wraku Halifaxa pod Dąbrową Tarnowską. Doskonały przykład na wykorzystanie funkcji mapowania anomalii.

 

Strona Muzeum Powstania Warszawskiego

TVP o znalezisku

 

Wyniki prac prowadzonych w Poznańskim kościele NMP przyniosły rezultaty w postaci planu dawnej zabudowy.

 

Gazeta o badaniach 1, 2

 

Badania georadarowe pustynnego terenu okalającego kompleks świątynny Pachacamac (Lima, Peru). Metoda georadarowa sprawdza się przy obrazowaniu pozostałości fundamentów w suchym piasku.

 

 

 

Pojedynczy profil 2D przedstawiający pochówek żołnierza z czasów II WŚ. Z ukształtowania terenu wnioskowano, iż znajduje się on w miejscu oznaczonym na profilu ciemnoczerwonym prostokątem. Badanie wykazało jednak, iż istniejący grób znajduje się w odległości około 2 m od przewidywanego miejsca. Na profilu widnieje on jako żółty kształt po lewej stronie. Głębokość pochówku ok. 60 cm.

Prezentowany obok przykład przedstawia badanie ukazujące fragment starego muru. Dzięki technologii 3D uzyskano rzuty poziome ilustrujące kształt w jaki znaleziony mur się układa. Badanie składa się z 16 równoległych profili wykonanych anteną o częstotliwości 350 MHz.

 

Następny przykład przedstawia próbę odnalezienia XIV wiecznego kościoła, zniszczonego ok XVII w.

Badanie miało na celu określenie regularnych kształtów czy plam wskazujących na istnienie posadzki kościoła. Z informacji otrzymanych od zespołu archeologów wynikało, iż fundamenty kościoła również zostały rozebrane. Nie było więc potrzeby gęstszego profilowania niż 2m. Badanie składa się z 30 profili. Antena 200 MHz.

Prezentowany wynik przedstawia drogę leśną - ciemna linia - przebiegającą pionowo oraz dwa obszary: jeden u góry - oznaczony jaśniejszą linią i drugi u dołu po lewej stronie drogi ukazujący regularny kształt przypominający zarys fundamentów. Ponieważ odstęp pomiędzy profilami wynosił aż 2m dlatego należałoby wykonać kolejne - dokładniejsze badanie, mające na celu uściślenie geometrii wykrytego obiektu i weryfikacji niniejszego badania.

Obiekt u góry - regularny prostopadłościan - pokrywa się z wykopem, w którym zespół archeologów natrafił na ślady posadzki (biały prostokąt u góry po lewej stronie profilu).