Płytka geologia

Metoda georadarowa pozwala na określanie głębokości i miąższości warstw, lokalizację złóż, określenie głębokości podłoża skalnego , badań litologicznych i hydrogeologicznych, wykrywanie pustek krasowych (przykład obok) oraz badań speleologicznych.

Istnieje możliwość użycia anten otworowych, znacznie zwiększając zakres i głębokość badań radarowych (tomografia).

 

 

Metoda tomografii elektrooporowej, choć zdecydowanie mniej rozdzielcza, umożliwia głębsze badania w warunkach trudnych dla georadaru.

Tutaj przykład ilustrujący idealnie czytelną pustkę na głębokości około 46m.