Badania inżynieryjne

Lokalizacja rur, kabli, przewodów
Inspekcja zbrojenia

 

Lokalizacja infrastruktury technicznej na podstawie map, które zawierają błędy rzędu (czasami) kilku metrów, jest dość uciążliwa. Georadar jest w stanie dokładnie określić przebieg rur, kabli czy niezaznaczonych na współczesnej mapie fundamentów dawnych budynków.

 

Przykład obok ilustruje wynik badania przeprowadzonego w celu lokalizacji rur pod chodnikiem.

 

Georadar umożliwia również inspekcję prętów stalowych w betonie i samej calizny betonowej, jak również innych elementów konstrukcyjnych.

Przedstawiony obok przykład ilustruje rozmieszczenie konstrukcji stalowej w ściance regipsowej.